Lockdown Class

I marts 2020 lukkede Danmark ned på grund en virus fra Kina, Covid19. Det gjorde at undervisningen kom til at ske over nettet via video og hjemmeopgaver. 

Hvis du har lyst skal du være velkommen til at tage et hjemmekursus i 9.klasses matematik. Det dækker en ret stor del af pensum. Der er opgaver og facitliste til. 

Regnearket der bruges: Regneark til lektion 1

Regnearket, der skal bruges til denne lektion: Regneark lektion 2

Regnearket til denne lektion: regneark lektion 3

Regnearket til denne lektion: Procent Moms

Der kom et par spørgsmål efter lektion 4 og derfor blev denne “lektion 4.1” lavet. Det er hjælp til opgave 61 og 65. 

Regnearket til lektion 5: Procent_G

Regneark til lektion 6: Folketingsvalg 2015 vs 2019

Lektion 7: Folketingsvalg 2015 vs 2019 løsning

Lektion 8 opgaver og facit: 

Bogstavregning lektion 8

Lektion 9:
Opgaver: 

Ligning 01

Facit: 

Ligning 01 facit

Lektion 10: 

Opgaver: 

Ligninger del 2

Facit: 

Ligning del 2 - facit

Lektion 11:

Regnearket: Funktioner_G opgave 1-15

Funktioner del 1
Facitliste_funktioner del 1

Lektion 12:

Funktioner
Facitliste_funktioner

Regnearket: Funktioner_G

Lektion 13

Funktioner
Facitliste_funktioner

Regneark: Funktioner_G lektion 13

Lektion 14

Statistik del 1

Ny facitliste (fejl i opgave 9)

5

Regnearket: Statistik_G

Lektion 15

Statistik 2 del
Facitliste_statistik

Regnearket: Statistik_G